Henriette Hørlücks Skole logo

Sommerbrev juni 2022

Kære forældre

Det sidste halve år blev et skønt gensyn med det, vi kender: med gæster, foredrag, mini-koncerter, teater, morgensang, optræden, forårskoncert, dukketeater, forårsudstilling og ikke mindst mange af de skolerejser, vi ikke nåede det sidste år. Lejrskolerne har større værdi, end vi aner: Eleverne ser hinanden i nye sammenhænge, vi lærere ser eleverne fra nye vinkler, og eleverne får oplevelser, som knytter dem sammen i nye venskaber.

Også for os lærere er det fantastisk at rejse med børnene, og det er os en stor glæde, at eleverne får så megen ros overalt, hvor vi kommer. Når man ankommer til et hotel i London med næsten 70 teenagere, kan det tage pusten fra ethvert hotelpersonale. Men ikke med vores elever. Da vores 9. klasser og S10/11 tog afsked med hotellet, fik eleverne at vide, at personalet ikke kunne huske at have haft en bedre skolegruppe på besøg. Da vi kørte hjem fra Norge med DSB i vinter, sagde kontrolløren, at det var en stor glæde at have børn fra Hørlücks med på toget. Hun fortalte, at hendes kolleger ofte havde lagt mærke til vores børn, og at de altid ryddede op efter sig. Det var skønt at få med på vejen al den stund, at DSB kører med rigtig mange skolebørn hver dag året rundt. På vores Københavnertur med 6. klasse fik vi også i år ros i Tivolis Glassal: ”I har snart de eneste skoleklasser, vi har lyst til at invitere i vores teater,” fik vi at vide i en mail, da vi kom hjem.

Også når vi er ude i byen på cykelbanen Thorvald Ellegaard Arena, bowlingbaner, Boldklubben Marienlyst, Sct. Jørgens Hallen og mange andre steder vi besøger, får vi at vide, at de meget gerne vil se klasserne igen. Det er stærkt motiverende for os voksne på skolen, og vi sender hermed rosen videre til jer forældre, som er baggrunden for at meget går glidende, glædeligt og godt i det daglige.

Mere sport, mere sammenhold, flere pokaler

På trods af diverse aflysninger i vinterens løb har det rent sportsligt været et rekordår. Vores klasser har været til et utal af turneringer med andre danske og internationale skoler og har hentet godt med pokaler og medaljer med hjem til vores pokalskab. Vi har selv været værter for et stort, internationalt rugbystævne på Marienlysts boldbaner, hvor holdene var blandet danske/internationale. I september var vi værter ved et stort orienteringsløb med start på Odense Atletikstadion.

Mange klasser fra 4. til 8. har deltaget i Skole OL og næsten lige så mange gik videre til finalestævnerne i Billund i juni, hvor vi fik én guld, to bronze og to 4. pladser. Men bedst af alt modtog alle vores deltagende klasser fair play prisen i deres disciplin – ud af samtlige tilmeldte danske skoler – det er nok disse pokaler, vi er gladest for.

Også danmarksmesterskab i banecykling på Odense Cykelbane er vores 5. klasser i skrivende stund blevet kvalificeret til finalen som består af 4 hold ud af de oprindelig 74 deltagende skoler.

Hvor de øvrige skoler stiller med de bedste elever fra hele årgangen til idrætsarrangementer, stiller vi oftest op med hele klassen uden hensyn til, hvem der er god og mindre god i en disciplin. Dét, vi får at vide på stævnerne, er, at vores elever har en fantastisk evne til at deltage som et kollektiv og til at heppe på hinanden og ikke buhe, når det går knapt så godt. Den egenskab kan ikke overvurderes, og vi mærker den også tydeligt i det daglige sammenhold og samarbejde i klasserne. Det er tydeligt for os, at eleverne trækker hinanden op.

En meget positiv sidegevinst er, at mange elever efterfølgende har meldt sig ind i Odenses mange idrætsklubber og nu dyrker en bred vifte af sportsgrene i deres fritid.

Nyt spændende projekt med SDU’s Center for Kvantematematik

I vinter blev vi kontaktet af prof. Jørgen Ellegaard Andersen, som er leder af Center for Kvantematematik på SDU’s institut IMADA. Han er i gang med at opbygge en international gruppe, som skal forske i kvante-computing - et af de helt hotte områder internationalt. For at gøre en lang historie kort ønsker han at opbygge et forløb fra grundskolen til gymnasierne og videre til SDU. Det er et langsigtet projekt, hvor de elever, der er særlig interesserede i matematik, vil få mulighed for at få indsigt i kvantematematikkens verden. Ideen er, at ph.d.-studerende skal stå for undervisningen af eleverne, og det vil højst sandsynligt foregå på SDU. Vi synes, det er utroligt spændende, ikke kun fordi nogle af vores større elever kan blive en del af projektet, men også fordi SDU’s satsning på området vil bringe Odense frem i forreste række globalt. Hvis alt går vel, bliver det fra 2023.

Flere og flere børn spiller i Odense Musikskole

Vores samarbejde med Odense Musikskole begyndte med en succes for snart 10 år siden. 17 elever meldte sig, hvilket var så mange, at Odense Musikskole sendte deres lærere ind på skolen i stedet for, at børnene skulle møde op hos dem i Danmarksgade. I dag går ca. 90 børn i vores musikskole, og mange af dem fortsætter undervisningen på selve musikskolen, mens de går i de større klasser eller fortsætter i gymnasiet. Derfor er vi slet ikke i tvivl om, at børnenes musikalitet grundlægges mens de er små og styrkes, når de finder sammen i musikalske fællesskaber. I år får børnene i 1. klasse mulighed for at deltage i ”Snurretoppen”, som også vil være med til at skærpe børnenes lyst til musik.

Derudover fortsætter vi naturligvis undervisningen i tværfløjte, klarinet, obo, fagot, trompet, trombone og slagtøj, som fortsat er en gratis mulighed for alle børn i 2. til 4. klasse, der bruger SFO’en.

Besøg fra Ukraine

En af de oplevelser, der ramte voldsomst dette skoleår, var krigen i Ukraine. For os på skolen kom virkeligheden lidt tættere på, da vi bød velkommen til 15 ukrainske børn. Vi var klar over, at det ville kræve en del af både børn og lærere, men erkender, at det var en opgave, der krævede mere end vi var forberedt på. Især for lærerne var det en udfordring at gøre livet omkring børnene trygt og godt. De første uger var præget af glæde, spænding og forventning. Så kom perioden hvor hverdagen meldte sig med de udfordringer, den kan give. Efter et par måneder er rigtig meget heldigvis faldet på plads. Vores ukrainske elever er så småt begyndt at tale dansk og engelsk og har fundet gode kammerater i deres klasser.

10 år med Odense International School

Som nævnt sidste år kom vores internationale afdeling – Odense International School – godt igennem pandemien. I modsætning til mange andre internationale skoler i Danmark oplevede vi løbende tilgang i hele perioden. I år, hvor vi har rundet vores 10. år, ser vi således frem til at have 220 elever i denne del af skolen. Det betyder, at vi nu også har ventelister på de fleste klasser her.

Vores internationale afdeling har fået mange roser med på vejen gennem årene, og vi får ofte at vide, at den særlige skandinaviske tilgang kombineret med de mange internationale erfaringer vores lærere bringer med sig fra hele verden, er med til at opbygge selvstændighed og tryghed for den smeltedigel, der bygges op når børn fra ca. 45 lande samles ét sted. Derudover er tilbuddet blevet uundværligt for arbejdspladser, der ønsker at tiltrække mennesker med andre kompetencer end dem, vi har her i Danmark.

Alle gode gange tre: 152-årsjubilæum den 26. august

I 2020 skulle vi have fejret det. Det skulle vi også i 2021. I mellemtiden er det blevet til et 152-års jubilæum for grundlæggelse af skolen. Vi er godt i gang med planlægningen og arbejdet med jubilæet og sætter tempoet endnu en tak op efter sommerferien. Fejringen sker fredag den 26. august fra kl. 13 til 18, hvor alle familier, tidligere elever og kolleger inviteres til stor fest, hvor vi vil vise, hvor mange forskellige talenter, vores elever har. Programmet følger.

Hver tirsdag eftermiddag forvandles skolen til en musikskole

Nye lokaler til Teknologi & Design

Det sidste store projekt i vores ”nye” bygning i Slotsgade (fra 1880!) har været ombygning af lokaler til vores fag Teknologi & Design, som mere eller mindre er vores egen opfindelse. Faget kombinerer kodning, robotudvikling, 3D-print, laserskæring og folieskæring med traditionelt håndværk og er dermed en videreudvikling af håndværk og design, som blev indført på de øvrige danske skoler for et par år siden. Vi indvier lokalerne officielt i august, så eleverne er klar til at vise, hvad de kan designe og udvikle, når vi holder 152-årsjubilæum.

Ny tilsynsførende i løbet af det kommende år

På alle fri- og privatskoler skal der være en tilsynsførende, som bl.a. skal tilse, ”at skolens samlede undervisningstilbud ud fra en helhedsvurdering står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.” Den tilsynsførende er valgt af forældrene på skolen og er den person, man kan gå til, hvis ledelsen eksempelvis ikke reagerer på tilbagevendende forældreklager over undervisningens niveau. Ebbe Forsberg, der bl.a. har været med til at udforme Børne- og Undervisningsministeriets regler for tilsyn, har været vores tilsynsførende i 6 år, hvilket er det maksimale, en tilsynsførende kan sidde på posten. Derfor skal vi i løbet af det kommende skoleår have valgt en ny, som skal være certificeret af Børne- og Undervisningsministeriet. I parentes bemærket skal vi helt tilbage i 1971 for at finde en sag, hvor tilsynsførende blev kontaktet af en familie.

Vi har vedhæftet årets tilsynsrapport, hvis nogen skulle have lyst til at læse den – den kan vi kun være stolte af.  

Jeg ønsker alle en rigtig god sommerferie og på gensyn onsdag den 10. august.

 

Mange venlige hilsner

Henrik N. Jørgensen