Henriette Hørlücks Skole logo

Jeg elsker at læse!

Danskundervisningen er intensiv i de små klasser. Den første læsning begynder i forårsskolen og i 0. klasse.

Masser af læsning

Læsningen er børnenes adgang til en ny, stor verden. Derfor har vi turbo på læsningen allerede fra forårsskolen og 0.-klasse. I 1. klasse har børnene 10 ugentlige dansktimer og i 2. klasse 8. Det betyder, at børnene lærer at læse hurtigt. Samtidig søger vi at stimulere børnenes lyst til at læse mange bøger.

Hver klasse har deres egen bogreol, med de bøger, klassen har valgt sammen med deres lærere. Derved håber vi at lære børnene glæden ved at fordybe sig og dermed opbygge et kvalificeret modspil til det daglige medieflimmer.

Ikke alle børn læser lige hurtigt, men det er vigtigt, at de børn der er lidt langsommere ikke når at opdage det selv. Derfor har vi en læseklub, der sætter turbo på læsningen fra de små klasser.