Henriette Hørlücks Skole logo

Karaktergennemsnit 2000-2022

Vi forsøger at holde et højt fagligt niveau fra år til år. Det betyder bl.a. at vi i følge Undervisningsministeriet er placeret blandt de bedste skoler i Danmark målt på karaktergennemsnit i perioden 2003-21. Med hensyn til den socioøkonomiske reference ligger vi på niveauet "Bedre end forventet" over de seneste 5 år. Se uddannelsesstatistik

Også når vi bliver målt på socioøkonomisk referencer (dvs. forventet gennemsnit i forhold til forældres uddannelse/indkomst) ligger vi over det forventede. Se punktet "Socioøkonomisk reference"

Alle elever går op til Folkeskolens 9.-klassesprøver. Her er vores prøveresultater fra de seneste 16 år.

2022 (12-skalaen)

 

Fag Karaktergennemsnit
Dansk Læsning 8,91
Dansk Retskrivning 9,98
Dansk Skriftlig fremstilling 8,64
Dansk Mundtlig 9,60
Matematik Mundtlig Ingen prøve
Matematik Uden hjælpemidler 9,72
Matematik Med hjælpemidler 9,89
Engelsk Skriftlig Ingen prøve
Engelsk Mundtlig 10,34
Tysk Skriftlig Ingen prøve
Tysk Skriftlig Ingen prøve
Tysk Mundtlig Ingen prøve
Fysik/Kemi Samlet Ingen prøve
Fransk mundtlig 8,9
Biologi Samlet 8,75
Geografi Skriftlig 9,17
Historie Mundtlig 8,1
Fransk skriftlig 9,71
Samfundsfag Mundtlig Ingen prøve
Kristendom Mundtlig 8,58
Idræt Samlet 9,3
Biologi Skriftlig 8.75
Fysik/Kemi/Biologi/Geografi Praktisk/mundtlig 8,75
Geografi Skriftlig 9,17

2021 (12-skalaen)

 

Fag Karaktergennemsnit
Dansk Læsning 8,9
Dansk Retskrivning 9,8 
Dansk Skriftlig fremstilling 9,4
Dansk Mundtlig 10,8
Matematik Mundtlig Ingen prøve
Matematik Uden hjælpemidler 9,7
Matematik Med hjælpemidler 9,2
Engelsk Skriftlig Ingen prøve
Engelsk Mundtlig 11,0
Tysk Skriftlig 9,0
Tysk Skriftlig 9,1
Tysk Mundtlig 8,4
Fysik/Kemi Samlet Ingen prøve
Fransk Skriftlig 8,9
Biologi Samlet Ingen prøve
Geografi Samlet Ingen prøve
Geografi Skriftlig 9,1
Historie Samlet 8,1
Samfundsfag Mundtlig Ingen prøve
Kristendom Mundtlig 8,58
Idræt Samlet 9,3
Biologi Skriftlig 8.75
Fysik/Kemi/Biologi/Geografi Praktisk/mundtlig 8,75
Geografi Skriftlig 9,17

2020 (12-skala)

Fag Karaktergennemsnit
Dansk Læsning 8,1
Dansk Retskrivning 9,0
Dansk Skriftlig fremstilling 9,2
Dansk Mundtlig 9,4
Matematik Mundtlig 8,6
Matematik Uden hjælpemidler 9,6
Matematik Med hjælpemidler 8,8
Engelsk Skriftlig 9,5
Engelsk Mundtlig 9,6
Tysk Skriftlig 9,0
Tysk Skriftlig 9,0
Tysk Mundtlig 8,4
Fysik/Kemi Samlet 8,6
Fransk Skriftlig 10,1
Biologi Samlet 8,7
Geografi Samlet 8,7
Geografi Skriftlig 8,8
Historie Samlet 8,4
Samfundsfag Samlet 8,2
Samfundsfag Mundtlig 8,6
Kristendom Samlet 8,5
Kristendom Mundtlig 9,2
Idræt Samlet 7,8
Fysik/Kemi/Biologi/Geografi Praktisk/mundtlig 8,1

2019 (12-skalaen)

Fag Karaktergennemsnit
Samlet gennemsnit 2019 9,0
Dansk læsning 8,2
Dansk retskrivning 8,9
Dansk skriftlig fremstilling 7,4
Dansk mundtlig 9,6
Mat. mundtlig 8,3
Mat u. hjælpemidler 8,9
Mat m. hjælpemidler 9,6
Engelsk mundtlig 10,0
Tysk skriftlig 8,7
Tysk mundtlig 7,9
Fransk skriftlig 9,5
Fransk mundtlig 8,4
Biologi skriftlig 9,3
Historie mundtlig 9,1
Kristendom mundtlig 9,2
Fysik/Kemi/Biologi/Geografi Praktisk/mundtlig 8,1

2018 (12-skalaen)

Fag Karaktergennemsnit
Dansk læsning 6,6
Dansk retskrivning 8,8
Dansk skriftlig fremstilling 7,9
Dansk mundtlig 10,2
Mat. u. hjælpemidler 8,4
Mat. m. hjælpemidler 10,7
Engelsk mundtlig 9,5
Tysk skriftlig 8,8
Tysk mundtlig 7,6
Fransk skriftlig 9,6
Fransk mundtlig 9,2
Geografi skriftlig 6,5
Samfundsfag Mundtlig 7,5
Idræt Praktisk/mundlig 7,0
Fysik/Kemi/Biologi/Geografi Praktisk/mundtlig 6,7

2017 (12-skalaen)

Fag Karaktergennemsnit
Dansk læsning 8,4
Dansk retskrivning 9,5
Dansk skriftlig fremstilling 7,3
Dansk mundtlig 9,0
Mat. mundtlig 10,3
Mat. u. hjælpemidler 9,6
Mat. m. hjælpemidler 10,1
Engelsk mundtlig 9,6
Tysk skriftlig 9,5
Tysk mundtlig 6,7
Fransk skriftlig 8,8
Fransk mundtlig 7,4
Biologi skriftlig 9,0
Samfundsfag mundtlig 7,5
Fysik/kemi/biologi/geografi mundtlig 8,3

2016 (12-skalaen)

Fag Karaktergennemsnit
Dansk læsning 8,3
Dansk retskrivning 9,1
Dansk skriftlig fremstilling 7,5
Dansk mundtlig 9,1
Mat. færdigheder 8,2
Mat. problemløsning 9,0
Engelsk mundtlig 9,7
Tysk mundtlig 8,3
Tysk skriftlig 10,6
Fysik/kemi mundtlig 7,2
Fransk mundtlig 8,7
Fransk skriftlig 10,0
Biologi skriftlig 8,9
Geografi skriftlig 6,8
Samfundsfag mundtlig 8,9
Kristendom mundtlig 7,8

2015 (12-skalaen)

Fag Karaktergennemsnit
Dansk læsning
7,7
Dansk retskrivning 9,8
Dansk skriftlig fremstilling 8,5
Dansk mundtlig 10,0
Mat. færdigheder 10,0
Mat. problemløsning 9,8
Matematik mundtlig (udtræksfag) 8,0
Engelsk mundtlig 9,6
Engelsk skriftlig (udtræksfag)  10,1
Tysk mundtlig 8,4
Tysk skriftlig 10,3
Fysik/kemi mundtlig 6,4
Fransk mundtlig 7,5
Fransk skriftlig 8,6
Historie mundtlig (udtræksfag) 9,6
Samfundsfag mundtlig (udtræksfag) 9,3
Geografi skriftlig 8,4

2014 (12-skalaen)

Fag Karaktergennemsnit
Dansk læsning 9,0
Dansk retskrivning 9,2
Dansk skriftlig fremstilling 9,9
Dansk mundtlig 9,7
Mat. færdigheder 8,2
Mat. problemløsning 7,5
Mat. mundtlig (udtræksfag) 8,1
Engelsk mundtlig 9,7
Engelsk skriftlig (udtræksfag) 10,1
Tysk mundtlig 7,0
Tysk skriftlig 9,9
Fysik/kemi mundtlig 7,1
Fransk mundtlig 8,6
Fransk skriftlig 10,1
Historie mundtlig (udtræksfag) 8,2
Bioligi skriftlig (udtræksfag)8 8,1

2013 (12-skalaen)

Fag Karaktergennemsnit
Dansk læsning 8,8
Dansk retskrivning 10,0
Dansk skriftlig fremstilling 9,6
Dansk mundtlig 9,7
Mat. mundtlig 8,5
Mat. færdigheder 9,1
Mat. problemløsning 7,7
Engelsk mundtlig 9,2
Tysk mundtlig 6,2
Tysk skriftlig 8,6
Fysik/kemi mundtlig 7,7
Fransk mundtlig 7,3
Fransk skriftlig 8,9
Geografi skriftlig 8,2
Samfundsfag mundtlig 7,1

2012 (12-skalaen)

Fag Karaktergennemsnit
Dansk læsning 8,2
Dansk retskrivning 9,4
Dansk skriftlig fremstilling 8,6
Dansk orden 7,1
Dansk mundtlig 9,7
Mat. færdigheder 9,7
Mat. problemløsning 8,7
Engelsk mundtlig 9,5
Tysk mundtlig 8,6
Tysk skriftlig 9,6
Fysik/kemi mundtlig 6,9
Fransk mundtlig 9,5
Fransk skriftlig 9,3
Biologi skriftlig 8,8
Historie mundtlig 8,9
Geografi skriftlig 9,0

2011 (12-skalaen)

Fag Karaktergennemsnit
Dansk læsning 7,1
Dansk retskrivning 8,2
Dansk skriftlig fremstilling 7,5
Dansk orden 6,8
Dansk mundtlig 8,5
Mat. færdigheder 9,5
Mat. problemløsning 7,9
Engelsk mundtlig 9,1
Tysk mundtlig 6,5
Fysik/kemi mundtlig 6,6
Fransk mundtlig 8,7
Fransk skriftlig 10,3
Biologi skriftlig 9,3
Geografi skriftlig 8,4

2010 (12-skalaen)

Fag Karaktergennemsnit
Dansk læsning 7,89
Dansk retskrivning 8,04
Dansk skriftlig fremstilling 8,38
Dansk orden 6,62
Dansk mundtlig 8,87
Mat. færdigheder 9,71
Mat. problemløsning 9,64
Engelsk mundtlig 9,69
Tysk mundtlig 2,0
Fysik/kemi mundtlig 7,11
Fransk mundtlig 7,42
Biologi skriftlig10,67 10,67
Geografi skriftlig 8,79

2009 (12-skalaen)

Fag Karaktergennemsnit
Dansk læsning 6,7
Dansk retskrivning 7,8
Dansk skriftlig fremstilling 7,0
Dansk orden 6,5
Dansk mundtlig 9,5
Mat. færdigheder 9,9
Mat. problemløsning 9,9
Engelsk mundtlig 8,0
Tysk mundtlig 8,3
Fysik/kemi mundtlig 5,8
Fransk mundtlig 6,3
Biologi skriftlig 8,0
Geografi skriftlig 7,9

2008 (12-skalaen)

Fag Karaktergennemsnit
Dansk læsning 8,6
Dansk retskrivning 8,3
Dansk skriftlig fremstilling 8,44
Dansk orden 8,05
Mat. færdigheder 9,65
Mat. problemløsning 8,14
Engelsk mundtlig 8,84
Fysik/kemi 7,07
Historie 8,59
Samfundsfag 9,71
Biologi 7,33
Geografi skriftlig 7,82

2007 (13-skalaen)

Fag Karaktergennemsnit
Dansk mundtlig/skriftlig 9,5
Engelsk mundtlig/skriftlig 9,1
Regning/matematik mundtlig/skriftlig 9,55

2006 (13-skalaen)

Fag Karaktergennemsnit
Dansk mundtlig/skriftlig 9,0
Engelsk mundtlig/skriftlig 9.7
Regning/matematik mundtlig/skriftlig 8,8

2005 (13-skalaen)

Fag Karaktergennemsnit
Alle fag 8,68
Dansk mundtlig/skriftlig 8,7
Engelsk mundtlig 9,9
Regning/matematik mundtlig/skriftlig 9,0

2004 (13-skalaen)

Fag Karaktergennemsnit
Alle fag 8,8
Dansk mundtlig/skriftlig 8,73
Engelsk mundtlig/skriftlig 8,8
Regning/matematik mundtlig/skriftlig 9,3

2003 (13-skalaen)

Fag Karaktergennemsnit
Dansk mundtlig/skriftlig 8,93
Engelsk mundtlig/skriftlig 9,0
Regning/matematik mundtlig/skriftlig 8,75

2002 (13-skalaen)

Fag Karaktergennemsnit
Dansk mundtlig/skriftlig 8,77
Engelsk mundtlig/skriftlig 8,92
Regning/matematik mundtlig/skriftlig 8,67

2001 (13-skalaen)

Fag Karaktergennemsnit
Dansk mundtlig/skriftlig 8,70
Engelsk mundtlig/skriftlig 8,84
Regning/matematik mundtlig/skriftlig 8,53

2000 (13-skalaen)

Fag Karaktergennemsnit
Dansk mundtlig/skriftlig 9,12
Engelsk mundtlig/skriftlig 8,82
Regning/matematik mundtlig/skriftlig 8,94