Henriette Hørlücks Skole logo

Hvad underviser vi i?

Her er oversigten over, hvordan lektionerne er fordelt på de fag og klassetrin

Timefordelingen i 1. klasse

Anskuelse/fortælling
1 time

Billedkunst
2 timer

Dansk
10 timer

Engelsk
2 timer

Idræt
2 timer

Musik
1 time

Natur/Teknik
1 timer

Matematik
5 timer

Religion
1 time

Timefordelingen i 2. klasse

Anskuelse/fortælling
1 time

Billedkunst
2 timer

Dansk
8 timer

Engelsk
3 timer

Idræt
2 timer

Musik
2 timer

Natur/Teknik
1 time

Matematik
5 timer

Religion
1 time

Timefordelingen i 3. klasse

Billedkunst
2 timer

Dansk
7 timer

Engelsk
3 timer

Historie
1 time

Idræt
2 timer

Musik
1 time

Natur/Teknik
2 timer

Matematik
5 timer

Religion
1 time

Timefordelingen i 4. klasse

Billedkunst
2 timer

Dansk
7 timer

Engelsk
3 timer

Fransk
2 timer

Historie
2 timer

Idræt
2 timer

Musik
2 timer

Natur/Teknik/Design
4 timer

Religion
1 time

Matematik
5 timer

Timefordelingen i 5. klasse

Billedkunst
2 timer

Dansk
6 timer

Engelsk
3 timer

Fransk
2 timer

Historie
2 timer

Idræt
2 timer

Musik
2 timer

Natur/Teknik/Design
4 timer

Religion
1 time

Matematik
5 timer

Håndarbejde
2 timer

Tysk
1 time

I 5. klasse er det tid til at lære håndarbejde

Timefordelingen i 6. klasse

Dansk
6 timer

Engelsk
3 timer

Fransk
3 timer

Historie
2 timer

Håndarbejde
2 timer

Idræt
2 timer

Musik
2 timer

Natur/Teknik/Design
4 timer

Matematik
5 timer

Religion
1 time

Tysk
1 time

Timefordelingen i 7. klasse

Biologi
2 timer

Dansk
6 timer

Engelsk
3 timer

Fransk
3 timer

Fysik
2 timer

Geografi
1 time

Idræt
2 timer

Historie
2 timer

Matematik
5 timer

Timefordelingen i 8. klasse

Biologi
2 timer

Dansk
6 timer

Engelsk
3 timer

Fransk
3 timer

Fysik
2 timer

Geografi
2 timer

Historie
2 timer

Idræt
2 timer

Matematik
5 timer

Religion
1 time

Tysk
1 time

Valgfag
Teknologi/Design el. musik
2 timer

Timefordelingen i 9. klasse

Biologi
2 timer

Dansk
6 timer

Engelsk
3 timer

Fransk
3 timer

Fysik
3 timer

Geografi
1 time

Historie
2 timer

Idræt
2 timer

Matematik
5 timer

Religion
1 time

Samfundsfag
2 timer

Tysk
4 timer