Slotsvænget 1-3 & 4

5000 Odense C

Tidlig sprog

 

 

Engelsk fra børnehaveklasserne, fransk fra 4. klasse, tysk fra 5.


Langt de fleste børn brænder for at lære at sige noget på et fremmed sprog. Den naturlige lyst udnytter vi fra børnene kommer i børnehaveklasse. Jo tidligere børn lærer fremmedsprog, des mere naturligt bliver deres forhold til sproget og udtalen senere. Samtidig er den tidlige sprogundervisning med til at udvide børnenes verdensbillede. Engelsk er en naturlig del af hverdagen på skolen, fordi vi søger at blande eleverne fra vores danske afdeling med vores internationale elever. Vores SFO er fælles og mange af vores lejrskoler foregår sammen, så eleverne får mest muligt ud af hinandens forskelligheder.

Vi har haft tidlig sprogundervisning i over 50 år og i dag begynder børnene med engelsk i børnehaveklasserne, fransk i 4. klasse og tysk i 5. klasse. En del af vore sproglærere har det pågældende sprog som modersmål. Den tidlige sprogundervisning har for øvrigt betydet, at mange af vore gamle elever drager ud i verden. Enten før gymnasiet eller efter studentereksamenen.

Børn, der begynder på skolen efter at sprogundervisningen er begyndt, kan indhente forspringet, men det kræver naturligvis, at de har stor lyst og får god hjælp af forældrene. Skolen hjælper også nye elever med lidt ekstra undervisning i fransk i skoletiden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


University of Cambridge  Certificeret DELF center


Tidlig sprog