Slotsvænget 1-3 & 4

5000 Odense C

Undervisningsmiljøvurdering 2019/20


Hvert år gennemføres den årlige sundhedsprofilundersøgelse blandt elever i Odense Kommune med fokus på elevernes sundhed og trivsel. Trivselsmålingen danner grundlag for vores løbende arbejde med trivsel på skolen.