Slotsvænget 1-3 & 4

5000 Odense C

Timefordeling

 
Timefordelingen for 1. klasse
Anskuelse/fortælling
1
time
Billedkunst
2
timer
Dansk
10
timer
Engelsk
2
timer
Idræt
2
timer
Musik
1
time
Natur/Teknik
1
time
Matematik
5
timer
Religion
1
time
Timefordelingen for 2. klasse
Anskuelse/fortælling
1
time
Billedkunst
2
timer
Dansk
8
timer
Engelsk
3
timer
Idræt
2
timer
Musik
2
timer
Natur/Teknik
1
time
Matematik
5
timer
Religion
1
time
Timefordelingen for 3. klasse
Billedkunst
2
timer
Dansk
7
timer
Engelsk
3
timer
Historie
1
time
Idræt
2
timer
Musik
2
timer
Natur/Teknik
2
timer
Matematik
5
timer
Religion
1
time
Timefordelingen for 4. klasse
Billedkunst
2
timer
Dansk
7
timer
Engelsk
3
timer
Fransk
2
timer
Historie
2
timer
Idræt
2
timer
Musik
2
timer
Natur/Teknik/Design
4
timer
Matematik
5
timer
Religion
1
time
Timefordelingen for 5. klasse
Billedkunst
2
timer
Dansk
6
timer
Engelsk
3
timer
Fransk
2
timer
Historie
2
timer
Håndarbejde
2
timer
Idræt
2
timer
Musik
2
timer
Natur/Teknik/Design
4
timer
Matematik
5
timer
Religion
Tysk
1
1
time
time
Timefordelingen for 6. klasse
Dansk
6
timer
Engelsk
3
timer
Fransk
3
timer
Historie
2
timer
Håndarbejde
2
timer
Idræt
2
timer
Musik
2
timer
Natur/Teknik/Design
4
timer
Matematik
5
timer
Religion
1
time
Tysk
2
timer
Timefordelingen for 7. klasse
Biologi
2
timer
Dansk
6
timer
Engelsk
3
timer
Fransk
3
timer
Fysik
2
timer
Geografi
1
time
Historie
2
timer
Idræt
2
timer
Matematik
5
timer
 
Tysk
3
timer

Valgfag

Teknologi/design el. musik

2
timer
Timefordelingen for 8. klasse
Biologi
2
timer
Dansk
6
timer
Engelsk
3
timer
Fransk
3
timer
Fysik
2
timer
Geografi
2
timer
Historie
2
timer
Idræt
2
timer
Matematik
5
timer
Religion
1
time
Tysk
4
timer

Valgfag

Teknologi/design el. musik

2
timer
Timefordelingen for 9. klasse
Biologi
2
timer
Dansk
6
timer
Engelsk
3
timer
Fransk
3
timer
Fysik
3
timer
Geografi
1
time
Historie
2
timer
Idræt
2
timer
Matematik
5
timer
Religion
1
time
Samfundsfag
2
timer
Tysk
4
timer