Slotsvænget 1-3 & 4

5000 Odense C

Nyhedsbrev juni 2018

 

 

Kære forældre

 

Man kan på mange måder kalde det skoleår, vi nu forlader, et konsolideringsår efter en række år med mange forandringer og udvidelser. 7., 8., 9. samt Secondary 9, 10 og 11 flyttede til vores nye bygning i Slotsgade og har fundet sig godt til rette i det nye og lidt mere ungdommelige miljø. Samtidig har vi efter nogle hæsblæsende år med et hav af digitale forskningsprojekter og udfordringer fundet benene og vænnet os til en dagligdag, der konstant tilbyder nye undervisningsmuligheder, digitale platforme og kommunikationsformer.

Dét, der for få år siden var det sidste nye, er nu forældet, og vi er derfor i gang med at udskifte samtlige SmartBoards med interaktive 86”-skærme. Udskiftningen vil være på plads inden august.

Vi må også konstatere, at eleverne for første gang i verdenshistorien er et hestehoved (eller to) foran lærerne. Eleverne er således bedre til at løse mange digitale og tekniske problemstillinger, hvor vi lærere dog heldigvis stadig vinder på erfaringen i at stykke velgennemtænkte undervisningsforløb sammen. 

 

Programmering og robotter

Nu, hvor vi er ved teknologien, fortsætter vi med at styrke vores fokus på nye muligheder. LEGO Mindstorms som aldersmæssigt afløser LEGO WeDo er nu hjemme i klassesæt. Og vores 4. klasser og Primary 5 skal i efteråret være med i et landsdækkende undervisningsforløb med programmering med de såkaldte micro:bits. Vores to nyansatte lærere, Henrik Krog Hesselbjerg og Mathias Woidemann, har både erfaring med og interesse for nye teknologier, og senere på året får vi en ny, international lærer, som også har fokus på dette felt. Vi er sikre på, at de vil smitte eleverne med deres engagement. 

I året, der er gået, har vi haft et spændende samarbejde med den amerikanske dronevirksomhed ActionDrones, hvor vores to 7. klasser hver havde en uge med undervisning, udvikling og afprøvning af droner. Vi håber at kunne gentage succesen i det kommende skoleår med de nye 7. klasser.

Vi fortsætter for øvrigt vores samarbejde med Odense Kommunes ”Computer Clubhouse” i Nørregade, hvor vi har adgang til en lang række avancerede teknologier, vi ikke har på skolen endnu.

Vores geografi- biologi- og teknologilokaler i Slotsgade skal gennemgå en større overhaling i løbet af året, så de er klar til de nye tiltag. Det samme gælder det natur & teknologi-lokale, (vores gamle fysik/kemi-lokale) som 1.- 4. klasse anvender i Slotsvænget. 

 

SDU er med i skole

I lighed med de tre sidste skoleår fortsætter vi samarbejdet med SDU og professor Claus Michelsen, som er institutleder ved Institut for Matematik og Datalogi (IMADA). Vi er blevet tilbudt deltagelse i en firårigt systematisk og målrettet indsats for at udvikle og forandre undervisnings- og læringspraksis i STEM-fagene (en forkortelse for Science, Technology, Engineering & Mathematics - anvendes i en dansk sammenhæng om fagene matematik, fysik, kemi, biologi, geografi, informatik og teknologi). Forskningsprojektet støttes af Novo Nordisk Fonden. Formålet er at hjælpe med til at udvikle Region Syddanmark til den førende science-region i Danmark. Vi kender endnu ikke detaljerne, men glæder os til at høre nærmere efter sommerferien.

 

SFO fortsætter i 4. klasse som en klub

Forældre i 3. klasse og Primary 4 har ofte efterspurgt en forlængelse af vores SFO ”Strudsen”. Vi har derfor besluttet at tilbyde en klub for de kommende 4. klasser. Indholdet, som endnu ikke er helt på plads, bliver en videreførelse af det tilbud, børnene kender fra 3. klasse, dog naturligvis tilpasset børnenes alder. Vi vil bl.a. forsøge at sætte lidt mere tid af til lektielæsning, så børnene har mulighed for at holde fri, når de kommer hjem (et fromt ønske, hvis succes hænger lidt sammen med børnenes motivation)!
4.-klasseklubben vil holde til i Badstuen i de klasseværelser, børnene flytter til i næste skoleår.
Selvom en 4.-klassesklub ikke modtager tilskud fra Undervisningsministeriet, vil vi forsøge at holde prisen på samme niveau som i SFO’en dvs. 1250,- pr. måned i 12 måneder. Det er dog en klar forudsætning, at børnene deltager hele skoleåret og ikke melder sig ud midt i forløbet.

 

Aktiviteter for 5. klasse tre gange om ugen i Danmarksgade

Odense Kommune tilbyder nu de kommende 5. klasser i Odense aktiviteter tre gange om ugen i UngOdenses ungdomscentre (der er 10 lokale centre i Odense). Alle elever i vores kommende 5. klasse og Primary 6 har været på besøg i ungdomscentret i Danmarksgade lige ved siden af Odense Musikskole og er særdeles begejstrede. Så vi regner med at en del elever vil kunne følges ad derhen efter skole. Turen tager 10-15 minutter til fods.

 

Fortsat fremgang for Odense Musikskole – på skolen

Da vi startede vores samarbejde med Odense Musikskole for 4 år siden, havde vi ikke i vores vildeste fantasi forestillet os, at træblæsere, trompet, basun og slagtøj kunne få dén appel til børn, som det er blevet tilfældet. Det skyldes først og fremmest, at musikskolens lærere brænder for at give musikken videre til eleverne, men også at børnene er rigtig gode til at trække hinanden med ind i undervisningen. Dermed er det ”unormale” blevet helt normalt. Vi tror ikke, der er en skole i Danmark, der har flere træblæser end os!

Vores samarbejde betyder, at skolen fortsat betaler for musikundervisning på skolen for de elever, der går i ”Strudsen”, i 2. og 3. klasse samt Primary 3 og 4. Undervisningen foregår hver tirsdag (kl. 13.30 til 14.15) i Annexet og i Henriettesalen. For elever i 4. klasse, Primary 5 og opefter koster det kr. 590,- (rabat, hvis der er flere søskende) pr. måned, som betales direkte til Odense Musikskole/Odense Kommune. For disse klasser foregår undervisningen fra kl. 14.15 til 15.00 på skolen. Senere på eftermiddagen er der først samspil med ”BasicBlast” (nybegynderne) og med ”HH-Winds” for de lidt mere øvede. Alle børn, der deltager, har derudover mulighed for at blive en del af Odense Musikskoles mange orkestre, som øver i musikskolens lokaler i Danmarksgade 10. Vi sender yderligere information om tilmelding til august. 

 

Eksplosiv søgning på Odense International School

Vores internationale afdeling OIS har haft støt fremgang hvert år siden vi grundlage tilbuddet i 2011. I dette skoleår har tilgangen været behersket, hvilket vi også har haft behov for af hensyn til konsolideringen. I det seneste halve år er interessen dog eksploderet, og vi er tæt på at have fyldt op til næste år. Det betyder, at vores sammenlagte klasser deles i to, så vi inden for de kommende to år har et klassetrin pr. årgang.

Udover at vi glæder os over fremgangen, er tilgangen af nye familier et synligt bevis på, at Odense nu er i stand til at tiltrække højt uddannet arbejdskraft. Og hvor vi tidligere havde stor vækst fra SDU og OUH, kan vi nu konstatere, at det private erhvervsliv også er i stærk fremgang i Odense.

 

Fortsat frisk, økologisk frugt hver dag

Skolen fortsætter frugtordningen i 2018/19, så alle børn på skolen får et stykke økologisk frugt om dagen. Ordningen er delvis finansieret af EU-midler, så den daglige omkostning for skolen er begrænset. 

 

Skolepenge - kun via BetalingsService 

Skolepengene næste år bliver kr. 1825,- pr. måned i 12 måneder for det første barn og kr. 1725,- for det andet. Tredje barn er fortsat gratis – dog med undtagelse af børnehaveklassen. Vores semi-internationale tilbud, hvor vi har omkring 50 elever, koster uændret 800,- pr. måned, da vi ikke modtager statstilskud til denne undervisning. Dog er undervisningen uden ekstra udgift for forældre, der har børn i vores skolefritidsordning ”Strudsen” (dvs. 0. – 3. klasse).

For Odense International School er skolepengene for første barn 2950,- pr. måned inkl. SFO og bøger. For søskende er prisen 2750,-. Skolepengene betales første gang den 1. august og sidste gang den 1. juli. Ved udmeldelse betales for den måned, barnet forlader skolen samt den følgende. NB: Elever kan ikke udmeldes pr. 1/6 eller 1/7, men først pr. 1/8.

Betalingen kan udelukkende ske via BetalingsService i Jyske Bank (opret PBS-betalingen via jeres netbank). Ønsker man at betale via f.eks. netbank, pålægges 200,- ekstra pr. elev pr. måned, da disse betalinger skal håndteres manuelt af kontoret.

Familier, der har særligt behov, kan søge om tilskud til skolepengene og SFO gennem Friplads- og opholdsstøtteudvalget. Ansøgningsskemaet fås på skolens kontor og skal returneres senest den 24. august 2018. Beløbet er dog yderst beskedent og afhængigt af indkomst. 

 

Fritidsordningen ”Strudsen”

Fritidsordningen er åben for elever fra børnehaveklasserne til og med 3. klasse samt for Primary 1 til 4. Ordningen er med få undtagelser åben på alle skoledage fra kl. 13.05 – 16.15. Vores skolefritidsordning koster det samme, uanset om børnene bruger den hver dag eller blot en gang imellem. I 2018/19 er prisen 1250,- pr. måned, hvilket inkluderer evt. undervisning på Odense Musikskole hver tirsdag. I forbindelse med ”Strudsen” er der også mulighed for at gå til undervisning i klaver, idet skolen stiller lokaler/instrumenter til rådighed for eksterne musiklærere. Dog har vi intet med betalingen at gøre; den aftales med den enkelte underviser.

 

Rigtig god sommerferie og på gensyn onsdag den 15. august kl. 10.00 for 2. til 9. klasse,

kl. 12.00 for de nye 1. klasser og torsdag den 16. august kl. 10.00 for børnehaveklasserne. Eleverne i vores internationale afdeling begynder onsdag den 15. august kl. 9.00.

 

Mange venlige hilsner

Henrik N. Jørgensen