Slotsvænget 1-3 & 4

5000 Odense C

Nyhedsbrev juni 2017

 

 

Kære forældre

 

Da stilladserne på vores nye bygning i Slotsgade i begyndelsen af februar blev taget ned, begyndte vi så småt at flytte ind. Vores store nye fysik-, biologi- og natur/teknologilokaler har fået en overhaling og ser nu indbydende ud. Vi har også flyttet håndarbejdslokalet til den nye adresse, hvor der er masser af plads og højt til loftet.

Vores bekymringer over at skulle bo på to adresser er gjort til skamme, og børnene glæder sig nu over miljøskiftet og gåturen på de ca. 300 meter mellem bygningerne.

Derfor har vi besluttet, at de ældste elever i 8. og 9. samt S10 og S11 skal holde flyttedag i januar, så de er tæt på faglokaler til fysik/kemi, biologi og geografi. I de kommende måneder opbygger vi et attraktivt miljø for de lidt ældre elever uden af afskære dem fra traditionerne i Slotsvænget. Morgensangen er derfor fortsat vigtig for alle på skolen, og de fleste dage vil fortsat begynde sammen i Slotsvænget.

 

Frisk frugt hver dag

Efter sommerferien er skolen tilmeldt en frugtordning, så alle børn på skolen får et stykke frugt om dagen og forskellige frugter i løbet af ugen. Ordningen er delvis finansieret af EU-midler, så den daglige omkostning for skolen er meget begrænset.

 

Digitaliseringsprojekt i 4. – 9. klasse og P456 samt S7891011

Lærere og elever i 4. – 6. klasse samt P456 (Primary) og S789 (Secondary) har siden januar deltaget i et forskningsprojekt i samarbejde med University College Lillebælt. Projektet går i korthed ud på at undersøge, hvor meget man kan rykke klassernes brug af it over en given periode. I skoleåret 2016-17 udvides projektet til også at omfatte 7. – 9. klasse og S10/11. Det betyder, at klasserne gennemgår to forløb pr. halvår, hvor fokus ligger på anvendelse af digitale undervisningsforløb.

I den forbindelse har vi fornyet og udbygget vores trådløse netværk og udvidet antallet af abonnementer på e-undervisningsportaler og e-biblioteker på bl.a. forlagene Alinea og Gyldendal. Det betyder ikke, at vi skal undvære bøgerne, men at de vil udgøre en mindre del af skoletasken, og vi får en bredere vifte af undervisningsmuligheder og -forløb. Derfor skal eleverne fra og med 4. klasse på en del skoledage have en computer eller tablet med i skole.

 

”Odense International School” har vokseværk

Vores internationale afdeling har stor søgning, og vi når efter sommerferien op på ca. 125 elever fordelt på 7-8 klasser. Vi har ikke kun budt mange nye børn velkommen, men også nye og meget dedikerede kolleger.  Da vi grundlagde OIS, var vi spændte på, om vi kunne finde dygtige internationale undervisere, der ville passe ind på skolen. Den bekymring er heldigvis gjort til skamme! Vi mærker i den sammenhæng tydelig, at Odense Kommunes ambition om at kunne tiltrække og fastholde internationale højtuddannede familier bærer frugt.

 

Flere forskningsprojekter til skolen

Allerede i det forgangne skoleår havde et par af vores klasser glæde af at arbejde sammen med biologer fra Biologisk Institut på SDU. Vores pilotprojekt i år handlede om fisk og bæredygtighed, hvor børnene prøvede at arbejde videnskabeligt og indsamle data med deres telefoner og tablets om forbruget af fisk på odenseanske restauranter. Efterfølgende skulle de indsamlede informationer sammenholdes med lignende oplysninger fra andre elever rundt omkring i verden. Disse fakta indgår nu som kilder i to ph.d. studerendes projekt, der vejledes af forskeren Dalia A. Conde (som også er mor på skolen). I det kommende år søsættes forhåbentlig et nyt, stort forskningsprojektet ”Frogs in the City”, hvis mål er at genopbygge den naturlige bestand af padder i udvalgte byer rundt omkring i verden. Her har vi også fået lov til at være med.

Vores øgede fokus på de naturfaglige fag har betydet, at vi har fået en del kontakter til SDU. Bl.a. professor Claus Michelsen som er institutleder ved Institut for Matematik og Datalogi (IMADA) og Peter Schneider-Kamp som er professor samme sted. SDU har sammen med universitetet i Kiel fået et betydeligt beløb til forskningsbrug i Syddanmark/Nordtyskland og skal arbejde med at styrke unge menneskers lyst til at vælge en naturvidenskabelig uddannelse, når de slutter deres skoleforløb. Vi håber, det også vil smitte af på vores elever.

 

LEGO Education

I skrivende stund har vi kontakt med en af Odenses store robotvirksomheder, og vi håber, at både de og vi kan se perspektivet i et samarbejde. Mens vi venter, har vi bestilt klassesæt af LEGOs WeDo 2.0 robotserie, som vi lader indgå i faget håndarbejde i 5. og 6. klasse. Faget bliver derved mere rummeligt og skifter derfor navn til ”Teknologi og design”. Ud over håndarbejde vil børnene bl.a. lærer at programmere og arbejde med robotter. Senere er det tanken, at vi vil gå videre med storebror-robotserien LEGO Mindstorms. Dog holder vi fortsat fast på håndarbejdsdelen i faget Teknologi og design. Et af vores nye lokaler i Slotsgade bliver indrettet specielt til dette formål.

Også i andre af skolens fag kan vi se store muligheder i de produkter LEGO Education har udviklet. Fra efteråret kaster vi os over LEGO MoreToMath, som er en helt enestående måde at lege matematikken ind i eleverne på. Samtidig er det en rigtig god videreudvikling af de metoder, vi allerede kender fra matematikundervisningen.

Senere er det planen, at også sprogfagene skal nyde godt af de muligheder f.eks. LEGO StoryStarter giver. LEGO er således tænkt som et inspirerende supplement til undervisningen i mange fag.

 

Endnu flere børn går i Odense Musikskole – på skolen

Mere end 50 elever deltager nu i vores samarbejde med Odense Musikskoles om musikundervisning. Vi tilbyder undervisning i fagot, obo, klarinet og tværfløjte, trompet og slagtøj. Undervisningen henvender sig til eleverne fra 2. klasse og op. Er man meget motiveret, kan man være heldig at begynde allerede i 1. klasse. Vores samarbejde betyder, at skolen fortsat betaler for musikundervisning på skolen for de elever i 1. til 3. klasse, der går i ”Strudsen”. Undervisningen foregår hver tirsdag (kl. 13.15 til 14.00) i vores lokaler i Slotsgade. For elever i 4. og opefter koster det kr. 580,- (rabat, hvis der er flere søskende) pr. måned, som betales direkte til Odense Musikskole/Odense Kommune. For disse klasser foregår undervisningen fra kl. 14.15 til 15.00. Fra kl. 15.30 til 16.15 er der samspil med ”HHWinds”. Alle børn, der deltager, har derudover mulighed for at blive en del af Odense Musikskoles orkester, som øver i musikskolens lokaler i Danmarksgade 10. Vi sender yderligere information ud om tilmelding til august.

Lad os også erindre om, at vi har vores helt eget kor, som bliver bedre og bedre år efter år. Koret øver hver onsdag eftermiddag med Stine Malling Vårdal og Mette Frederiksen.

 

Skolepenge - kun via BetalingsService

Skolepengene næste år bliver kr. 1725,- pr. måned i 12 måneder for det første barn og kr. 1625,- for det andet. Tredje barn er fortsat gratis. Vores semi-internationale tilbud, hvor vi har omkring 50 elever, koster fortsat 800,- pr. måned, da vi ikke modtager statstilskud til dette tilbud. Dog er undervisningen uden ekstra udgift for forældre, der har børn i vores skolefritidsordning ”Strudsen” (dvs. 0. – 3. klasse).

For Odense International School er skolepengene 2850,- pr. måned inkl. SFO og bøger for første barn. For søskende er prisen 2650,-. Skolepengene betales første gang den 1. august og sidste gang den 1. juli. Ved udmeldelse betales for den måned, barnet forlader skolen samt den følgende. NB: Elever kan ikke udmeldes pr. 1/6 eller 1/7, men først pr. 1/8.

Betalingen kan udelukkende ske via BetalingsService i Jyske Bank (aflevér blot girokortene i jeres bank eller opret PBS-betalingen via jeres netbank). Ønsker man at betale via f.eks. netbank, pålægges 150,- ekstra pr. elev pr. måned, da disse betalinger skal håndteres manuelt af kontoret.

Familier, der har særlig behov, kan søge om tilskud til skolepengene og SFO gennem Friplads- og opholdsstøtteudvalget. Ansøgningsskemaet fås på skolens kontor og skal returneres senest den 25. august 2016. Beløbet er dog yderst beskedent og afhængigt af indkomst.

 

Fritidsordningen ”Strudsen”

Fritidsordningen er åben for elever fra børnehaveklasserne til og med 3. klasse. Ordningen er med få undtagelser åben på alle skoledage fra kl. 13.05 – 16.15. Vores skolefritidsordning koster det samme, uanset om børnene bruger den hver dag eller blot en gang imellem. I 2016/17 er prisen 1050,- pr. måned. I forbindelse med ”Strudsen” er der mulighed for at gå til undervisning i bl.a. klaver og guitar, idet skolen stiller lokaler/instrumenter til rådighed for eksterne musiklærere. Dog har vi intet med betalingen at gøre. Den aftales med den enkelte underviser.

 

God sommerferie og på gensyn mandag den 15. august kl. 10.00 for 2. til 9. klasse, kl. 12.00 for de nye 1. klasser og tirsdag den 16. august kl. 9.00 for børnehaveklasserne. Eleverne i vores internationale afdeling begynder mandag den 15. august kl. 9.00.

 

Mange venlige hilsner

Henrik Nannestad Jørgensen