Slotsvænget 1-3 & 4

5000 Odense C

Nyhedsbrev juni 2021

 

Kære forældre

 

Vi ånder nu lettet op og glæder os over, at antallet af smittede på skolen kan tælles på bare én hånd. Det ultralave antal smittede er i høj grad jer forældres fortjeneste. Vi har tydeligt bemærket, at ingen børn er sendt i skole, hvis der har været blot antydning af symptomer. Det er vi meget taknemmelige for. En del forældre har været ramt af smitte i løbet af vinteren og foråret, uden at smitten er bragt med til skolen – det er også en bedrift!

 

Personligt er jeg også imponeret over den utrolige fleksibilitet, mine kolleger på skolen har vist det seneste 1 ½ år. Intet har været ”plejer”: Konstant ændrede planer, tider, pauser, undervisningsformer, mangel på kollegialt samvær på lærerværelset, nye intensive rengøringsrutiner og skæve arbejdstider.

 

Vigtigst af alt er, at vi endnu engang må konstatere, at der ikke findes mage til børn ret mange steder i landet. Eleverne har hver eneste dag holdt humøret højt hos hinanden og ikke mindst hos os voksne. Utallige gange hver uge har jeg hørt lærere og pædagoger fortælle om børnenes overskud og hjælpsomhed overfor hinanden og os. Det er i særlig grad dem, der har holdt modet oppe hos alle os voksne.

 

Dygtige 9.-klasser

På trods af undervisningsformer, som til tider har ligget lidt udenfor alles komfortzone, kan vi konstatere, at 9. klasserne har klaret sig helt ud over det sædvanlige. Vel har de kun været til mundtlig eksamen i to fag, men vi husker ikke, at vi nogensinde har haft flottere mundtlige resultater. Det gælder vel at mærke i begge klasser. Vores 9. klasser er endnu engang bevis på, at eleverne på skolen er gode til at trække hinanden opad, så det altid er den højeste fællesnævner der er gældende.

 

Skolen er blevet shinet op under nedlukningen

De seneste år har været præget af store ombygninger. Først Badstuen som nu endelig efter næsten 12 års arbejde er færdig med en nyrenoveret sal og café til SFO’en. Derefter kom vores bygning i Slotsgade til i 2015. Også den trængte til en kærlig hånd efter mange års manglende vedligeholdelse.

De mange renoveringsopgaver er gået lidt ud over vores ”gamle” bygninger. Derfor har vi brugt vinterens hjemsendelse til at male klasser, trapper og sale i Slotsvænget 3 samt i Højskoleforeningen, som vi nu atter kan være bekendt. 0. klasserne har samtidig fået en ny, større skolegård.

I skrivende stund har vi kun ét større projekt som stadig mangler, nemlig nyindretning af lokalerne til vores særlige Hørlück-specialitet Teknologi & design. Faget er som tidligere nævnt en kombination af billedkunst, håndarbejde, design og teknologi og er dermed en videreudvikling af undervisningsministeriets ”håndværk og design”, som sidste år blev en del af prøvefagene i Danmark. 3D-printere, kodningsudstyr, robotter og virtual reality materialer står allerede klar til de nye lokaler.

 

Endnu mere samarbejde med Odense Musikskole

Vores samarbejde med Odense Musikskole er en kæmpe succes, som flere end 80 elever har glæde af. Herudover har vi sendt mange af de ældre elever videre til undervisningen på Odense Musikskole i Danmarksgade. Næste år udvider vi endnu engang, så vi kan forberede børnene på, at  de kan vælge et instrument i 2. klasse. Sidste skoleår har vi tilbudt ”Snurretoppen” til de mindste. Da tilstrømningen oversteg vores forventninger, kommer der nu to lærere hver onsdag eftermiddag, som tager sig af hvert deres hold. Se Odense Musikskoles præsentation her: https://www.youtube.com/watch?v=vjX97gcvzx4

Derudover fortsætter vi naturligvis undervisningen i tværfløjte, klarinet, obo, fagot, trompet, trombone og slagtøj, som fortsat er en mulighed for alle børn, der bruger SFO’en.

 

Fortsat fremgang for OIS på trods af pandemien

Det er ingen hemmelighed, at vi var mere end spændte på, hvad coronapandemien ville betyde for vores internationale afdeling, Odense International School. Til vores store glæde har mange familier valgt at blive i Danmark og mange nye er kommet til. Elevtallet nærmer sig dermed de 200 og er i fortsat fremgang. Skolen har fået mange roser for den internationale satsning. både fordi det trækker højt specialiserede medarbejdere til Fyn, og for det andet fordi disse medarbejdere yder et værdifuldt bidrag til den – altid – slunkne odenseanske skattekasse.

 

STEM med SDU

og Design Thinking med Dansk Teknologisk Institut 

I dette skoleår har vores internationale afdeling prøvet kræfter med STEM, hvor vi kombinerer ”Science, Technology, Engineering og Mathematics”. Det sker i samarbejde med SDU, som er deltagere i et større europæisk forskningsforløb. Dette projekt fortsætter nu i vores danske afdeling med de kommende 7. og 8. klasser. 

Samtidig har vi samarbejdet med Dansk Teknologisk Institut om ”Design Thinking”, hvor vi bl.a. prøver at skabe større sammenhæng mellem de humanistiske fag og naturfagene. 

Design Thinking, som i stigende grad anvendes i moderne virksomheder, er en overskuelig måde at strukturere elevernes idéudvikling på. Dansk Teknologisk Instituts model består af fire faser: Discover (her finder eleverne frem til et problemområde og undersøger det), Define (her fokuserer eleverne på de vigtigste ting fra deres undersøgelser), Develop(her udvikler eleverne deres ideer) og Deliver (her evaluerer og tester eleverne ideen og får feedback før den færdiggøres). Hver enkelt fase har sin egen værktøjskasse med relevante metoder, teknikker og tilgange.

Mange klasser har arbejdet med ultra:bit-kodning de forløbne år. Næste år udvider vi med kodning i 7. og 8. klasse. Disse forløb sker i samarbejde med Danmarks Radio, og vi var så heldige, at DR producerede et indslag om 6. klasses arbejde med kodning under coronanedlukningen her i vinter. Se indslaget med Clara, Alfred og Bill Stanton 5 minutter inde i dette link: https://www.dr.dk/drtv/se/ultra-nyt_-i-faar-ros-af-statsministeren-_-hvad-er-de-mest-populaere-navne_224982

 

Ny viceinspektør

Ved årsskriftet trak vores højt værdsatte viceinspektør Knud Stentz-Olesen sig tilbage for at gå på pension. Meget pension er det dog ikke blevet til, for han har været på skolen næsten hver dag siden. Knud er årsagen til at tusindvis af tandhjul har grebet korrekt fat i hinanden hver eneste dag og fået damplokomotivet til at køre uden forsinkelser. Samtidig har han fra første dag været højt respekteret af sine kolleger og har haft en særlig evne til at kunne tale ethvert drama ned til noget ”der blot skulle klares”. Knuds afløser er vores pædagogiske leder Stine Malling Vårdal. Nogle af jer vil kende hende som jeres børns lærer, andre som pianisten til vores morgensange. Stine vil fortsætte med de pædagogiske opgaver, hun havde som pædagogisk leder + et bjerg af nye. Ledelsen på skolen består nu af Mette Sandstrøm (SFO), Johanne Skaanes-Allo (leder af OIS), Stine Malling Vårdal (viceinspektør HHS), Chris Allo (viceinspektør OIS) og Henrik Nannestad Jørgensen (skolebestyrer).

 

Skolepenge - kun via BetalingsService 

Skolepengene næste år bliver kr. 1.900,- pr. måned i 12 måneder for det første barn og kr. 1.800,- for det andet. Tredje barn er fortsat gratis – dog med undtagelse af børnehaveklassen. Vores semi-internationale tilbud, hvor vi har omkring 60 elever, koster uændret 800,- pr. måned. Dog er undervisningen uden ekstra udgift for forældre, der har børn i vores skolefritidsordning ”Strudsen” (dvs. 0. – 3. klasse) eller ”Klubben” for 4. klasserne.

Skolepengene betales første gang den 1. august og sidste gang den 1. juli. Ved udmeldelse betales for den måned, barnet forlader skolen samt den følgende. NB: Elever kan ikke udmeldes pr. 30/6, men først pr. 31/7.

Betalingen kan udelukkende ske via BetalingsService i Jyske Bank (opret PBS-betalingen via jeres netbank). Ønsker man at betale via f.eks. netbank, pålægges 200,- ekstra pr. elev pr. måned, da disse betalinger skal håndteres manuelt af kontoret.

Familier, der har særligt behov, kan søge om tilskud til skolepengene og SFO gennem Friplads- og opholdsstøtteudvalget. Ansøgningsskemaet fås på skolens kontor og skal returneres senest den 23. august 2021. Beløbet er dog yderst beskedent og afhængigt af indkomst. 

 

Fritidsordningen "Strudsen" samt "Klubben" for 4. klasse

Fritidsordningen er åben for elever fra børnehaveklasserne til og med 3. klasse samt for Primary 1 til 4. Ordningen er med få undtagelser åben på alle skoledage fra kl. 13.05 – 16.15. 

For eleverne i 4. klasse samt P5 og 6 fortsætter vi med ”Klubben”, som er tilrettelagt efter de lidt større børns ønsker og interesser (separat information er lagt på ForældreIntra).

Vores skolefritidsordninger koster det samme, uanset om børnene bruger den hver dag eller blot en gang imellem. I 2021/22 er prisen kr. 1.275,- pr. måned, hvilket inkluderer evt. undervisning på Odense Musikskole hver tirsdag eller onsdag op til 4. klasse og P6 samt engelskundervisning for vores semi-internationale elever (dvs. danske elever med engelsktalende familier). 

I forbindelse med SFO er der også mulighed for at gå til undervisning i klaver, idet skolen stiller lokaler/instrumenter til rådighed for eksterne musiklærere. Dog har vi intet med betalingen at gøre, der aftales med den enkelte underviser.

Jeg ønsker alle en rigtig god sommerferie og på gensyn onsdag den 11. august, hvor vi håber at kunne vende tilbage til mere normale tilstande. Dog regner vi med fortsat loft over, hvor mange vi kan forsamles inden døre og begynder derfor forskudt og (desværre) uden deltagelse af forældre - vi sørger for kaffe og te, mens I venter!

 

Mange venlige hilsner

Henrik N. Jørgensen