Slotsvænget 1-3 & 4

5000 Odense C

Nyhedsbrev juni 2019

 

 

Kære forældre

 

Vi kaldte forrige år et ”konsoliderings-år”. Det regnede vi egentlig også med at dette skoleår skulle blive. Men vi kan til vores store glæde konstatere, at både muligheder og udfordringer har det med at overhale forventningerne. I den danske del af skolen er vi hverken blevet flere eller færre i løbet af året. I vores internationale del sprang elevtallet efter sidste års sommerferie til gengæld fra 120 til 170. Det betød, at vi måtte sætte alle sejl til for at hjælpe de mange nye internationale familier på plads på skolen og i Odense. Alt er gået betydeligt lettere, end vi havde regnet med, og det er i høj grad jeres børn og jer som familier, der har æren for det, så en stor tak for det! Mange af vores danske børn har derfor nu internationale engelsksprogede venner – og vice versa. 

Vi betragter fremgangen som et spejlbillede af, at vi bor i en by, der er i forvandling. Mange nye spændende arbejdspladser, nye tilflyttere, nye jobs vi ikke kendte for bare 5 år siden og en optimisme trods diverse kommunale nedskæringer.

Skolen er samtidig et barometer, der forudsiger, hvad der er i vente. Derfor er det positivt, at vi også i det kommende år regner med fremgang og dermed tæt på 200 elever i den internationale afdeling. 

Når jeg nævner det allerede som indledning til dette brev, er det først og fremmest fordi, de mange nationaliteter og skolens dansk- og engelsksprogede hverdag åbner døren for en større verden for alle. Vi er sikre på, at mangfoldigheden ruster og vænner eleverne til at se ud over egne grænser.

 

Alle på lejrskole til ”Sletten” fra den 19. – 22. august

I over 30 år har vi hvert 4. år lukket skolen fra mandag til torsdag i slutningen af august og byttet skoleborde ud med naturen på ”Sletten” ved Himmelbjerget. Et fredet og fuldstændig fantastisk område med skov, marker, gårde, hytter og teltpladser med udsigt ned over Julsø. Formålet er ganske enkelt at være sammen. Både med sin klasse og på kryds og tværs af årgangene. Dagene bruges på ture til Himmelbjerget, Silkeborg, lege og udforskning af området. Om onsdagen afholder vi ”Slettiaden”, hvor vi blander alle aldre og klasser i hold, der kæmper mod hinanden i discipliner, hvor der undertiden er fordele ved at være lille og andre gange at være stor. I år bliver det en tur som for 10 år siden, hvor kun de færreste havde smartphones. Vi har fortalt eleverne, at vi tager af sted uden mobiler og tablets. Ramaskriget er ikke udeblevet! Vi kommer hjem om torsdagen og holder fredagen fri – evt. til brug på mobilen.

 

Nye naturfagslokaler

Alle 11 klasselokaler i vores bygning i Slotsgade blev færdige sidste år. Nu mangler vi kun vores naturfagslokaler, som i dag er ok – men heller ikke mere. I skrivende stund er al inventar fjernet fra biologi/geografi-laboratoriet i kælderen, og vi regner med at kunne indvi det moderniserede lokale i slutningen af august. Derefter kommer turen til vores to fysiklokaler, som – hvis alt går efter planerne – er klar til indvielse til vinter. I mellemtiden bruger vi vores tredje fysiklokale, som ligger på 2. sal.

 

Nye lokaler til natur & design samt håndværk & design

I løbet af dette år har skolens naturfagslærere været rundt i Danmark for at hente inspiration til vores kommende teknologi- og designrum. Vi har bl.a. været hos LEGO Education og i LEGO House i Billund, da vi arbejder på at blive en såkaldt LEGO-skole fyldt med de fremragende undervisningsmaterialer og idéer, LEGO tilbyder. Derudover har vi været på besøg hos Future Classroom Lab FCL på Campus Carlsberg i København, som er en rugekasse for det 21. århundredes læreprocesser. Her forskes i at skabe fleksible, fysiske læringsmiljøer, udforske læringszoner og eksperimentere med deres betydning for en vellykket integration af it i undervisningen. Sidst men ikke mindst har vi besøgt Naturfagshuset ved Danfoss i Nordborg.

Inspirationsturene vil resultere i 3-4 nye lokaler, som skal rumme vores ”hjemmelavede” fag teknologi & design, som vi indførte for 5. og 6. klasse for 4 år siden. Som et kuriosum er Undervisningsministeriet i gang med at udvikle et lignende fag, som kaldes teknologi & håndværk. Et valgfag, som vi for øvrigt fra det kommende år tilbyder som valgfag i 7. klasse (og i 8. klasse næste år). Faget ligger i fin forlængelse af teknologi & design.

Og endelig får vores gamle fysiklokale i Slotsvænget en tur i løbet af efteråret, så 1. til 4. klasse og P2-P5 får bedre rammer om fagene science og natur & teknologi.

 

Engelsk bibliotek

Vi har altid haft en del engelske bøger på skolen – nu har vi så mange, at vi har oprettet et engelsk bibliotek ved siden af det danske på 2. sal i Slotsvænget. Biblioteket ligger ved siden af det danske og vil blive et tilbud til alle på skolen.

 

8 renoverede toiletter

Toiletter er af mange gode grunde et debatteret emne på skoler.  I år har vi renoveret 8 toiletter i Slotsvænget. Samtidig bliver de gjort rene flere gange dagligt således, at ingen burde afholdes fra at bruge dem, når det presser på.

 

Nu knapt 100 elever i musikskolen

Hver tirsdag eftermiddag forvandles skolen til en musikskole. Syv musiklærere fra Odense Musikskole underviser vores elever i tværfløjte, obo, fagot, klarinet, basun, trompet og slagtøj. Både soloundervisning, hold og samspil i vores to husorkestre ”Sound Explosion” og ”HH-Winds”. Samarbejdet går nu ind i sit 6. år og enhver, der har fulgt orkestrene, kan skrive under på, at niveauet hæves år for år. Ikke kun pga. af meget engagerede lærere, men også fordi eleverne trækker hinanden op og derved hæver det fælles ambitionsniveau. 

Vores samarbejde betyder, at skolen fortsat betaler for musikundervisning på skolen for de elever, der går i ”Strudsen”, i 2. og 3. klasse samt Primary 3 og 4. Undervisningen foregår hver tirsdag (kl. 13.30 til 14.15) i Annexet og i Henriettesalen. 

For solo-elever i 4. klasse, Primary 5 og opefter koster det kr. 599,- (rabat, hvis der er flere søskende) pr. måned. For holdundervisning koster det 399,- pr. måned, som betales direkte til Odense Musikskole/Odense Kommune. For disse klasser foregår undervisningen fra kl. 14:15 til 15:00 på skolen. Senere på eftermiddagen er der først samspil med ”Sound Explosion” (nybegynderne) og med ”HH-Winds” for de lidt mere øvede. Alle børn, der deltager, har derudover mulighed for at blive en del af Odense Musikskoles mange orkestre, som øver i musikskolens lokaler i Danmarksgade 10. Vi sender yderligere information om tilmelding til august. 

 

Skolepenge - kun via BetalingsService

Skolepengene næste år bliver kr. 1.850,- pr. måned i 12 måneder for det første barn og kr. 1.750,- for det andet. Tredje barn er fortsat gratis – dog med undtagelse af børnehaveklassen. Vores semi-internationale tilbud, hvor vi har omkring 60 elever, koster uændret 800,- pr. måned, da vi ikke modtager statstilskud til denne undervisning. Dog er undervisningen uden ekstra udgift for forældre, der har børn i vores skolefritidsordning ”Strudsen” (dvs. 0. – 3. klasse).

Skolepengene betales første gang den 1. august og sidste gang den 1. juli. Ved udmeldelse betales for den måned, barnet forlader skolen samt den følgende. NB: Elever kan ikke udmeldes pr. 1/6 eller 1/7, men først pr. 1/8.

Betalingen kan udelukkende ske via BetalingsService i Jyske Bank (opret PBS-betalingen via jeres netbank). Ønsker man at betale via f.eks. netbank, pålægges 200,- ekstra pr. elev pr. måned, da disse betalinger skal håndteres manuelt af kontoret.

Familier, der har særligt behov, kan søge om tilskud til skolepengene og SFO gennem Friplads- og opholdsstøtteudvalget. Ansøgningsskemaet fås på skolens kontor og skal returneres senest den 26. august 2019. Beløbet er dog yderst beskedent og afhængigt af indkomst. 

 

Fritidsordningen ”Strudsen” samt ”Klubben” for 4. klasse

Fritidsordningen er åben for elever fra børnehaveklasserne til og med 3. klasse samt for Primary 1 til 4. Ordningen er med få undtagelser åben på alle skoledage fra kl. 13:05 – 16:15. 

For eleverne i 4. klasse samt P5 og 6 fortsætter vi med ”Klubben”, som er tilrettelagt efter de lidt større børns ønsker og interesser (separat information er lagt på ForældreIntra).

Vores skolefritidsordning koster det samme, uanset om børnene bruger den hver dag eller blot en gang imellem. I 2019/20 er prisen 1.250,- pr. måned, hvilket inkluderer evt. undervisning på Odense Musikskole hver tirsdag op til 3. klasse og P4. 

I forbindelse med SFO er der også mulighed for at gå til undervisning i klaver, idet skolen stiller lokaler/instrumenter til rådighed for eksterne musiklærere. Dog har vi intet med betalingen at gøre; den aftales med den enkelte underviser.

 

Rigtig god sommerferie og på gensyn tirsdag den 13. august kl. 10.00 for 2. til 9. klasse, kl. 12.00 for 1. klasser og onsdag den 14. august kl. 10.00 for børnehaveklasserne. Eleverne i vores internationale afdeling begynder tirsdag den 13. august kl. 9.00.

 

Mange venlige hilsner

Henrik N. Jørgensen