Slotsvænget 1-3 & 4

5000 Odense C

Karaktergennemsnit 2000-2019

Vi forsøger at holde et højt fagligt niveau fra år til år. Det betyder bl.a. at vi i følge Undervisningsministeriet og CEPOS er placeret blandt de bedste skoler i Danmark målt på karaktergennemsnit i perioden 2003-16.
 
Målt på "Undervisningseffekt" (CEPOS analysemetode) er skolen gennemsnitlig nr. 17 i forhold til samtlige danske skoler perioden 2003-07 som er de aktuelle tal fra 2010. Undervisningseffekten viser, hvordan eleverne på en given skole klarer sig sammenlignet med, hvad man skulle have forventet, at de ville klare sig ud fra forældrenes baggrund. Er undervisningseffekten for eksempel +0,2 har skolen løftet eleverne 0,2 karakterpoint højere end forventet. Nogle skoler formår at løfte eleverne en halv karakter højere, end man skulle forvente, mens andre ligger en halv karakter under det forventede. Se også www.undervisningseffekt.dk samt  www.undervisningseffekt.dk/?process=vis/skole&skoid=461042
 
Vi har en høj andel af elever, der går direkte videre i gymnasiet. Et stigende antal vælger istedet at tage på udveksling til udlandet efter grundskolen og før gymnasiet. Også et efterskoleophold efter 9. er populært. Se statistikken fra Undervisningsministeriet her: 

http://statweb.uni-c.dk/Databanken/reportingservicespublish/ReportViewer.aspx?%2fSSRS%2fEOU_overgang_til_3_mdr&rs:Command=Render&InstNr=461042

 
Alle elever går op til Folkeskolens 9.-klassesprøver. Her er vores prøveresultater fra de seneste 16 år.
 
2019

12-skalaen

Dansk Læsning: 8,2

Dansk Retskrivning: 8,9

Dansk Skriftlig fremstilling: 7,4

Dansk Mundtlig: 9,6

Matematik Mundtlig: 8,3

Matematik Uden hjælpemidler: 8,9

Matematik Med hjælpemidler: 9,6

Engelsk Mundtlig: 10,0

Tysk Skriftlig: 8,7

Tysk Mundtlig: 7,9

Fransk Skriftlig: 9,5

Fransk Mundtlig: 8,4

Biologi Skriftlig: 9,3

Historie Mundtlig: 9,1

Kristendom Mundtlig: 9,2

Fysik/Kemi/Biologi/Geografi Praktisk/mundtlig: 8,1

 

 

Tidligere år 2000-2018

 

2000
13-skalaen
Dansk mundtlig/skriftlig: 9,12
Engelsk mundtlig/skriftlig: 8,82
Regning/matematik mundtlig/skriftlig: 8,94
 
2001
13-skalaen
Dansk mundtlig/skriftlig: 8,70
Engelsk mundtlig/skriftlig: 8,84
Regning/matematik mundtlig/skriftlig: 8,53
 
2002
13-skalaen
Dansk mundtlig/skriftlig: 8,77
Engelsk mundtlig/skriftlig: 8,92
Regning/matematik mundtlig/skriftlig: 8,67
 
2003
13-skalaen
Dansk mundtlig/skriftlig: 8,93
Engelsk mundtlig: 9,0
Regning/matematik mundtlig/skriftlig: 8,75
 
2004
Alle fag (13-skalaen): 8,80
Dansk mundtlig/skriftlig: 8,73
Engelsk mundtlig: 8,8
Regning/matematik mundtlig/skriftlig: 9,3
 
2005
Alle fag (13-skalaen):  8,68
Dansk mundtlig/skriftlig: 8,7
Engelsk mundtlig: 9,9
Regning/matematik mundtlig/skriftlig: 9,0
 
2006
13-skalaen
Dansk mundtlig/skriftlig: 9,0
Engelsk mundtlig: 9,7
Regning/matematik mundtlig/skriftlig: 8,8
 
2007
13-skalaen
Dansk mundtlig/skriftlig: 9,5
Engelsk mundtlig: 9,1
Regning/matematik mundtlig/skriftlig: 9,55
 
2008
12-skalaen
Dansk læsning: 8,60
Retskrivning: 8,30
Skriftlig fremstilling: 8,44
Orden: 8,05
Mat. færdigheder: 9,65
Mat. problemløsning: 8,14
Engelsk mundtlig: 8,84
Fysik/kemi: 7,07
Historie: 8,59
Samfundsfag: 9,71
Biologi: 7,33
Geografi skriftlig: 7,82
 
2009
12-skalaen
Dansk læsning 6,7
Dansk retskrivning 7,8
Dansk skriftlig fremstilling 7,0
Dansk orden 6,5
Dansk mundtlig 9,5
Matematik færdigheder 9,9
Matematik problemløsning 9,9
Engelsk mundtlig 8,0
Tysk mundtlig 8,3
Fysik/kemi mundtlig 5,8 
Fransk mundtlig 6,3
Biologi skriftlig 8,0
Geografi skriftlig 7,9
 
2010
12-skalaen
Dansk læsning 7,89
Dansk retskrivning 8,04
Dansk skriftlig fremstilling 8,38
Dansk orden 6,62
Dansk mundtlig 8,87
Matematik færdigheder 9,71
Matematik problemløsning 9,64
Engelsk mundtlig 9,69
Tysk mundtlig 2,0
Fysik/kemi mundtlig 7,11
Fransk mundtlig 7,42
Biologi skriftlig 10,67
Geografi skriftlig 8,79
 
2011
12-skalaen
Dansk læsning 7,1
Dansk retskrivning 8,2
Dansk skriftlig fremstilling 7,5
Dansk orden 6,8
Dansk mundtlig 8,5
Matematik færdigheder 9,5
Matematik problemløsning 7,9
Engelsk mundtlig 9,1
Engelsk skriftlig 8,8
Tysk mundtlig 6,5
Tysk skriftlig 8,7
Fysik/kemi mundtlig 6,6
Fransk mundtlig 8,7
Fransk skriftlig 10,3
Biologi skriftlig 9,3
Geografi skriftlig 8,4
 
2012
12-skalaen
Dansk læsning 8,2
Dansk retskrivning 9,4
Dansk skriftlig fremstilling 8,6
Dansk orden 7,1
Dansk mundtlig 9,7
Matematik færdigheder 9,7
Matematik problemløsning 8,7
Engelsk mundtlig 9,5
Tysk mundtlig 8,6
Tysk skriftlig 9,6
Fysik/kemi mundtlig 6,9
Fransk mundtlig 9,5
Fransk skriftlig 9,3
Biologi skriftlig 8,8
Historie mundtlig 8,9
Geografi skriftlig 9,0

2013
12-skalaen
Dansk læsning 8,8
Dansk retskrivning 10,0
Dansk skriftlig fremstilling 9,6
Dansk mundtlig 9,7
Matematik mundtlig 8,5
Matematik færdigheder 9,1
Matematik problemløsning 7,7
Engelsk mundtlig 9,2
Tysk mundtlig 6,2
Tysk skriftlig 8,6
Fysik/kemi mundtlig 7,7
Fransk mundtlig 7,3
Fransk skriftlig 8,9
Geografi skriftlig 8,2
Samfundsfag mundtlig 7,1

2014
12-skalaen
Dansk læsning 9,0
Dansk retskrivning 9,2
Dansk skriftlig fremstilling 9,9
Dansk mundtlig 9,7
Matematik færdighedsregning 8,2
Matematik problemløsning 7,5
Matematik mundtlig (udtræksfag) 8,1
Engelsk mundtlig 9,7
Engelsk skriftlig (udtræksfag) 10,1
Tysk mundtlig 7,0
Tysk skriftlig 9,9
Fysik/kemi mundtlig 7,1
Fransk mundtlig 8,6
Fransk skriftlig 10,1
Historie mundtlig (udtræksfag) 8,2
Bioligi skriftlig (udtræksfag) 8,1

2015
12-skalaen
Dansk læsning 7,7
Dansk retskrivning 9,8
Dansk skriftlig fremstilling 8,5
Dansk mundtlig 10,0
Matematik færdighedsregning 10,0
Matematik problemløsning 8,8
Matematik mundtlig (udtræksfag) 8,0
Engelsk mundtlig 9,6
Engelsk skriftlig (udtræksfag) 10,1
Tysk mundtlig 8,4
Tysk skriftlig 10,3
Fysik/kemi mundtlig 6,4
Fransk mundtlig 7,5
Fransk skriftlig 8,6
Historie mundtlig (udtræksfag) 9,6
Sanfundsfag mundtlig (udtræksfag) 9,3
Geografi skriftlig 8,4
 
2016
12-skalaen
Dansk læsning 8,3
Dansk retskrivning 9,1
Dansk skriftlig fremstilling 7,5
Dansk mundtlig 9,1
Matematik færdigheder 8,2
Matematik problemløsning 9,0
Engelsk mundtlig 9,7
Tysk mundtlig 8,3
Tysk skriftlig 10,6
Fysik/kemi praktisk/mundtlig 7,2
Fransk mundtlig 8,7
Fransk skriftlig 10,0
Biologi skriftlig 8,9
Geografi skriftlig 6,8
Samfundsfag mundtlig 8,9
Kristendom mundtlig 7,8
 
2017
12-skalaen
Dansk Læsning 8,4
Dansk Retskrivning 9,5
Dansk Skriftlig fremstilling 7,3
Dansk Mundtlig 9,0
Matematik Mundtlig 10,3
Matematik Uden hjælpemidler 9,6
Matematik Med hjælpemidler 10,1
Engelsk Mundtlig 9,6
Tysk Skriftlig 9,5
Tysk Mundtlig 6,7
Fransk Skriftlig 8,8
Fransk Mundtlig 7,4
Biologi Skriftlig 9,0
Samfundsfag Mundtlig 7,5
Fysik/Kemi/Biologi/Geografi Praktisk/mundtlig 8,3
 
2018
12-skalaen
Dansk Læsning 6,6
Dansk Retskrivning 8,8
Dansk Skriftlig fremstilling 7,9
Dansk Mundtlig 10,2
Matematik Uden hjælpemidler 8,4
Matematik Med hjælpemidler 10,7
Engelsk Mundtlig 9,5
Tysk Skriftlig 8,8
Tysk Mundtlig 7,6
Fransk Skriftlig 9,6
Fransk Mundtlig 9,2
Geografi Skriftlig 6,5
Samfundsfag Mundtlig 7,5
Idræt Praktisk/mundlig 7,0
Fysik/Kemi/Biologi/Geografi Praktisk/mundtlig 6,7