Slotsvænget 1-3 & 4

5000 Odense C

Skolestart

I december, 1 1/2 år før børnene begynder i forårs-skolen, får forældrene skriftlig besked om deres barn er optaget. Børnene begynder det år, de fylder 6 år. Børn med søskende på skolen samt tidligere elevers børn har førsteprioritet. Derefter optager vi i den rækkefølge børnene er skrevet op, dog med hensyntagen til en ligelig fordeling af piger og drenge. De børn, der er skrevet op lige efter deres fødsel i januar har lige så stor chance, som dem der er født og opskrevet i december måned. Er der ikke plads, råder vi til, at man holder kontakten til os ved lige således, at man evt. kan springe til, hvis en familie flytter fra byen. Vi har traditionelt mange på ventelisten og vi anbefaler derfor, at man er meget tidligt ude.

 

Det første besøg på skolen

De børn, der optages, besøger skolen lørdag formiddag i slutningen af november eller begyndelsen af december måned. Her får de mulighed for at opleve skolen og møde deres kommende lærere og klassekammerater. Ikke mindst får forældrene mulighed for at hilse på hinanden. Inden besøget i november kommer alle børn på besøg på skolen og følger hverdagen på skolen. Her har vi mulighed for at lære børnene bedre at kende og bedømme, om de er klar til at begynde i skole.

 

De første måneder i forårs-skole

1. marts begynder børnene i vores forårs-skole "Strudslingerne", hvor børnene får deres første oplevelser med at gå i skole. Vi lægger vægt på, at børnene skal føle, at de kommer i rigtig skole og har derfor også dansk og matematik på skemaet. Først og fremmest lærer børnene skolen, lærerne og deres nye kammerater at kende og føler sig derfor helt hjemme, når de senere begynder i børnehaveklassen.

 

Hverdagen i 0. klasse

I august begynder børnene i vores 0. klasser. Der er tre voksne knyttet til hver 0. klasser. En børnehaveklasseleder, som er til stede hele tiden og en pædagog der hjælper til nogle timer om dagen. Samtidig følger den klasselærer, børnene skal have i 1. klasse, 0. klasserne tre timer om ugen. Dermed forsøger vi at gøre overgangen fra 0. klasse til 1. klasse så blid som mulig. I 1. og 2. klasse følger børnehaveklasselederen sine elever i billedkunst og hjælper børn og forældre med at vænne sig til livet i skolen.
Dagen i 0. klasse begynder med morgensang kl. 8.10, hvor børnene ud over at lære sange og fortæller historier for hinanden, også lærer om navne på dage og måneder, datoer, bogstaver, tal o.s.v. Herefter går børnene i deres klasse, hvor dagens undervisning fortsætter. Sommetider med fokus på de kreative fag, sommetider på læsning, skrivning og matematik. Et par gange om ugen deles klassen op i to, hvor den ene har engelsk og den anden lærer at arbejde med it. Derudover kommer børnene jævnligt på besøg på skolens bibliotek, hvor de kan låne en bog eller to med hjem. Et par timer i gymnastiksalen bliver der også tid til hver uge. Derudover har vi en fast turdag, som ofte bruges på ét af Fyns mange museer.